Inhoud

Naslag- en overzichtswerken

Enige algemene naslag- en overzichtswerken – en artikelen van belang met betrekking tot vrouw en politiek in Nederland zijn:

 • N. Eysbroek, Haagse hakken : succesvolle vrouwen in de Nederlandse politiek, Amsterdam, 2012
 • J. Oldersma, De vrouw die vanzelf spreekt: gender en representatie in het Nederlandse adviesradensstelsel, Leiden, DSWO, pp. 296, 1996
 • H. van de Velde, Vrouwen van de partij: de integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland, 1919-1990, Leiden, DSWO Press, 1994
 • J. Outshoorn, „Vrouwen en Politiek”, in: J.W. van Deth (red.) Handboek Politicologie, Van Gorkum, Assen, pp. 356-380, 1993
 • M.Leijenaar, „Vrouwen en Politiek”, in: J.W. van Deth & J.C.P.M. Vis (red.), Burger en Politiek,Stenfert Kroese, Leiden, pp. 125-142, 1992
 • J. Outshoorn, „Women and Politics in the Netherlands: a review of the literature”, in Eusropean Journal of Political Research, 21, Kluwer, pp. 453-467, 1992
 • M. Leijenaar, „Onderzoek naar politiek gedrag van vrouwen”, in Acta Politica, 3.1990, pp. 303-325
 • J. Outshoorn, Feministische theorie en politieke wetenschap, in: Acta Politica, 25 (1990), pp. 283-301
 • M.H. Leijenaar, De geschade heerlijkheid. Politiek gedrag van vrouwen en mannen in Nederland, 1918-1988, ’s-Gravenhage, 1989
 • A. Koerts, Onze vrouw in Den Haag. Machten, spelers, spel, lobby, Leiden, 1985
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vrouwen in politieke functies. Verslag van een studiedag, ’s-Gravenhage, 1984
 • S. Poldervaart, Vrouwenstudies. Een inleiding, Nijmegen, 1983
 • C. Oudijk, Sociale atlas van de vrouw, Sociale en Culturele Studies nr. 3, ’s-Gravenhage, 1983
 • M.H. Leijenaar en S. Saharso, Vrouwen en politieke macht, Trendrapport over vrouwenstudies en emancipatie-onderzoek op het gebeid van vrouwen en politieke macht, ’s-Gravenhage, 1983
 • L. Kroon, Wat doen wij met de politiek, Amsterdam, SARA, 1982
 • L. Kroon, Wat doet de politiek met ons? Amsterdam, SARA, 1981
 • F. Boddendijk, M. Kleyn en E. Nolte, Mijnheer de voorzitter..; een verslag van een onderzoek naar de afwezigheid van vrouwen in Nederlandse politiek sinds 1945, Vrije Universiteit Amsterdam, mededelingen nr. 8, Amsterdam, 1980
 • J.L. Meyer (red.), Sociale atlas van de vrouw, SCP-cahier nr. 11, ’s-Gravenhage, 1977
 • L.G. Gubbels, Vrouwen en politiek. Een literatuurstudie, Nijmegen, 1977
 • M.L. den Bandt, De rol van de vrouw in de Nederlandse politiek (deel 1). Inventarisatie vrouwen in de Nederlandse politiek (deel 2), ’s-Gravenhage, 1972
 • J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek. Emancipatie tot actief burgerschap, Assen, 1958.

Tijdschriften van belang voor vrouw en politiek zijn Lover; Tijdschrift voor Vrouwenstudies; Opzij; Nemesis. Tijdschrift voor Vrouwen en Recht; Vrouwenbelangen.

Scroll naar top