Inhoud

1813-1940

Voor een overzicht van het buitenlands beleid van Nederland in de periode 1813-1940, zie:

 • J. Pekelder, R. Raben en M. Segers (red.), De wereld volgens Nederland : Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief, Amsterdam, Boom (over vier eeuwen Nederlandse buitenlandse politiek)
 • J.C. Boogman, Van spel en spelers. Verspreide Opstellen, ’s-Gravenhage, 1982, deel III: Studies over het buitenlands beleid (in het bijzonder van Nederland) en zijn achtergronden, pp. 125-234
 • C. Smit, De diplomatieke geschiedenis van Nederland, inzonderheid sedert de vestiging van het Koninkrijk, ’s-Gravenhage, 1950
 • C. Smit, De buitenlandse politiek van Nederland, ’s-Gravenhage, 1945, 2 delen
 • J.A. van Hamel, De vaste koers. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht, Amsterdam, 1945
 • B. Landheer (red.), The Netherlands, Berkeley, 1943
 • A.S. de Leeuw, Nederland in de wereldpolitiek van 1900 tot heden, Zeist, 1936; herdrukt Nijmegen, 1975
 • A.H.H. Struycken, De hoofdtrekken van Nederlands buitenlandsch beleid, Arnhem, 1923.

Zie ook:

 • D.A. Hellama, Buitenlandse politiek van Nederland. De Nederlandse rol in de wereldpolitiek, Utrecht, 2006 (derde druk, geheel geactualiseerd)
 • B.G.J. de Graaff en D.A. Hellema, De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Amsterdam, 2003. 

Zie over de neutraliteitspolitiek van Nederland in de Eerste Wereldoorlog: C. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Deel I: het voorspel, Deel II: 1914-1917, Deel III: 1917-1919, Groningen, 1971-1973.

Meer in het bijzonder gericht op de Nederlandse neutraliteitspolitiek tot 1940 is:

 • T. van Gent, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, september 1939-mei 1940, Amsterdam, 2009
 • C.B. Wels, Aloofness and Neutrality. Studies on Dutch Foreign Relations and Policymaking Institutions, Utrecht, 1982. 

Zie over diplomaten, ambtenaren en ministers:

 • D. Hellema, B. Zeeman en B. van der Zwan, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw, Den Haag, 1999 (Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, nr.5)
 • B. van der Zwan, B. de Graaff en D. Hellema (reds.), In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw, Amsterdam, 2008. 
Scroll naar boven