Kabinet Balkenende II

beëdigd

27-05-2003

ontslag aangeboden

30-06-2006

reden aftreden

De D66-Tweede-Kamerfractie steunde een motie van afkeuring ingediend tegen Minister Verdonk. Toen het kabinet geen gevolgen verbond aan deze niet aangenomen motie zegde de D66-fractie de steun aan het kabinet op. Daarop dienden de D66-bewindslieden hun ontslag in en stelden de overige bewindspersonen hun portefeuilles ter beschikking.

afgetreden

7-7-2006

zittingsduur kabinet

1137 dagen

Formatie

24-1-2003:

Mr. J.P.H. Donner

informateur

CDA

5-2-2003:

Mr. J.P.H. Donner

informateur

CDA

Prof. Dr. F. Leijnse

informateur

PvdA

15-4-2003:

Mr. R.J. Hoekstra

informateur

CDA

mr. F. Korthals Altes

informateur

VVD

20- 5-2003:

Mr. dr. J.P. Balkenende

formateur

CDA

duur formatie:

123 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

8 CDA, 6 VVD, 2 D66

staatssecretarissen:

5 CDA, 4 VVD, 1 D66

Ministers

MP

Mr. Dr. J.P. Balkenende

CDA

Vice-MP

Drs. G. Zalm

VVD

Vice-MP

Mr. Th. C. de Graaf (27-5-2003 – 23-3-2005) Reden aftreden: verwerpen van voorstel tot wijziging van de grondwet in verband met rechtstreekse burgemeestersverkiezingen in de Eerste Kamer . Het mislukken van het maken van afspraken in coalitieverband over een nieuw kiesstelsel speelde eveneens een rol.

D66

Mr. L.J. Brinkhorst (31-3-2005 – 3-7-2006) Reden aftreden: het intrekken van steun aan het kabinet door de D66-Tweede-Kamerfractie.

D66

AZ

Mr. Dr. J.P. Balkenende (zie MP)

CDA

BtZ

Mr. J.G. de Hoop Scheffer (27-5-2003 – 3-12-2003) Reden aftreden:  benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO

CDA

Dr. B.R. Bot (3-12-2003 – 7-7-2006)

CDA

J

Mr. J.P.H. Donner

CDA

BZK

J.W. Remkes

VVD

OCW

mevr. M.J.A. van der Hoeven

CDA

Fin

Drs. G. Zalm

VVD

D

H.G.J. Kamp

VVD

VROM

mevr. S.M. Dekker

VVD

VW

Drs. K.M.H. Peijs

CDA

EcZ

Mr. L.J. Brinkhorst (27-5-2003 – 3-7-2006) Afgetreden na het intrekken van steun aan het kabinet door de D66-Tweede-Kamerfractie.

D66

LNV

Dr. C.P. Veerman

CDA

SZW

Mr. A.J. de Geus

CDA

VWS

Drs. J.F. Hoogervorst

VVD

ZP

Mr. Th.C. de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) Reden aftreden: het verwerpen van voorstel tot wijziging van de grondwet in verband met rechtstreekse burgemeestersverkiezingen in de Eerste Kamer . Het mislukken van het maken van afspraken in coalitieverband over een nieuw kiesstelsel speelde eveneens een rol.

D66

Drs. A. Pechtold (31-3-2005 – 3-7-2006) Reden aftreden: het intrekken van steun aan het kabinet door de D66-Tweede-Kamerfractie.

D66

ZP

A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (ontwikkelingssamenwerking)

CDA

ZP

mevr. Drs. M.C.F. Verdonk (vreemdelingenbeleid en integratie)

CDA

 

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. drs. A. Nicolaï

VVD

OCW

mevr. Mr. M.C. van der Laan (31-3-2005 – 3-7-2006) Reden aftreden: het intrekken van steun aan het kabinet door de D66-Tweede-Kamerfractie.

D66

OCW

mevr. Drs. A.D.S.M. Nijs MBA (27-5-2003 – 9-6-2004) Reden aftreden: Afgetreden na gesprek met VVD-vice-premier Zalm, VVD-fractievoorzitter Van Aartsen en de VVD-partijvoorzitter de dag na een debat in de Tweede kamer over door haar, in een interview gedane uitspraken over de Minister van OCW

VVD

OCW

Drs. M. Rutte (17-6-2004 – 28-6-2006) Reden aftreden: afgetreden om, na zijn benoeming tot lijsttrekker van de VVD, lid te worden van de Tweede Kamer om leiding te geven aan de fractie van de VVD

VVD

Fin

Mr. drs. J.G. Wijn

CDA

D

C. van der Knaap

CDA

VROM

Drs. P.L.B.A. van Geel

CDA

VW

Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

VVD

EcZ

mevr. Ir. C.E.G. van Gennip

CDA

SZW

Drs. M. Rutte (27-5-2003 – 17-6-2004)Afgetreden i.v.m. benoeming tot staatssecretaris van OCW

VVD

H.A.L. van Hoof (17-6-2004 -7-7-2006)

VVD

VWS

Drs. C.I.J.M. Ross van Dorp

CDA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 78 (52%).

Scroll naar boven