Inhoud

2011 PS

Samenstelling Provinciale Staten, per provincie, na de verkiezingen van 2011.

GR

FR

DR

OV

FL

GE

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

NL

VVD

6

6

9

8

9

11

11

13

12

7

12

8

112

PvdA

12

11

12

9

6

9

7

11

10

7

7

6

107

CDA

5

8

6

11

4

9

6

5

6

6

10

10

86

PVV

3

4

4

4

6

6

5

6

8

5

8

10

69

SP

6

3

4

4

3

5

4

5

5

3

8

6

56

D66

3

2

2

3

3

4

5

6

5

2

5

2

42

GroenLinks

3

2

2

2

2

4

4

5

3

1

3

3

34

ChristenUnie

3

3

2

3

3

3

2

2

2

23

SGP

2

1

2

1

4

12

50PLUS

1

1

1

1

1

1

1

2

9

Partij voor de Dieren

1

1

1

1

1

1

1

7

FNP

4

4

Partij voor Zeeland

2

2

ChristenUnie/SGP

1

1

Ouderenpartij Noord-Holland

1

1

Partij voor het Noorden

1

1

TOTAAL

43

43

41

47

39

55

47

55

53

39

55

47

566

0000

Scroll naar boven