Inhoud

Nederlandse Hervormde Kerk

De Nederlandse Hervormde Kerk telt (1 januari 2001) 1320 gemeenten (inclusief 13 Waalse, de Presbyteriaans-Engelse gemeente te Amsterdam en de Presbyteriaans-Schotse gemeente te Rotterdam), verdeeld (1992) in 75 classes, respectievelijk (1993) 144 ringen. Voor het zielental van 1.969.728 (669.302 belijdende en 879.227 doopleden en 421.199 overige) zijn er 1463 predikanten (waaronder 315 voor bijzondere en buitengewone werkzaamheden).

Adres: Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Opleiding: aan de Rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen, Utrecht en Amsterdam via duplex ordo, afronding op seminarie De Horstink te Driebergen. Voorts zijn er Kerk en Wereld te Driebergen voor evangelisatie en vorming en het Zendingscentrum Hendrik Kraemer Instituut te Utrecht (samen met de Gereformeerde Kerken in Nederland).

Informatie:

  • K. Blei, De Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen, 1999 (serie: Wegwijs)
  • P. van den Heuvel, De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting, Zoetermeer, 1991
  • Weekbulletin van het Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk
  • Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk. 

Periodiek: Woord en Dienst; Diakonia; Hervormd Nederland; In de waagschaal.

De Nederlandse Hervormde Kerk kent diverse denomimaties of richtingsorganisaties:

Confessionele Vereniging

Periodiek: Hervormd Weekblad. De Gereformeerde Kerk.

Literatuur: C.M. Luteyn, Honderdjaar Confessionele Vereniging, 1964 – C.A. van Aarten, Wat is en wat wil de Confessionele Vereniging?, 1973.

Scroll naar top