Secretaris van de ministerraad

Tot het kabinet-Thorbecke II (1862-1866) werden de notulen van de ministerraad opgesteld door de directeur van het Kabinet van de Koning. Tussen 1862 en 1945 werden de notulen vervaardigd door een van de ministers (gewoonlijk de jongste aanwezige). Sinds 1945 is een aparte secretaris van de ministerraad benoemd. Als zodanig zijn sindsdien opgetreden:

mr. C. Drooglever Fortuyn

1945

mr. P. Sanders

1945-1946

dr. M. J. Prinsen

1946-1950

drs. J. Middelburg

1950-1977

mr. J. H. Kist

1977-1995

mr. G. P. I. M. Wuisman

1995-2001

mr. M. Hordijk

2001-

De secretaris van de ministerraad wordt in zijn taken bijgestaan door een plaatsvervangend secretaris en een viertal adjunct-secretarissen, die door departementen tijdelijk bij het kabinet van de minister-president worden gedetacheerd.

Scroll naar boven