Zetelverdeling

Zetelverdeling Nederlandse partijen Europees Parlement

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009 1

2014

2019

 

2019 2
(na Brexit)

CDA

10

8

10

10

9

7

5

5

4

4

PvdA

9

9

8

8

6

7

3

3

E

6

6

VVD

4

5

3

6

6

4

3

3

4

5

D66

2

1

4

2

1

3

4

2

2

CPN/GPN/PPR/PSP

2

SGP/RPF/GPV

1

1

2

3

Regenboog

2

GroenLinks

1

4

2

3

2

3

3

SP

1

2

2

2

ChristenUnie/SGP

2

2

2

2

2

E T

2

PVV

5 1

4

1

Partij voor de Dieren

1

1

1

Forum voor Democratie

3

3

50PLUS

1

1

Groep Otten

1

Totaal

25

25

25

31

31

27

26 1

26

26

29

Totaal aantal zetels Europees Parlement

434

518

518

626

626

785

754

751

705

705

Percentage Nederlandse zetels

5,8

4,8

4,8

5,0

5,0

3,4

3,4

3,5

4

4,1

1 Bij de verkiezingen van 2009 ging het in eerste instantie om 25 Nederlandse zetels. Met en ná de inwerkingreding van het Verdrag van Lissabon kreeg Nederland er een 26ste zetel bij. Die zetel werd – na het inwerkingtreden van het Verdrag – vergeven volgens het restzetelsysteem. De partij die op grond van de verkiezingsuitslag van juni 2009 als eerstvolgende in aanmerking kwam voor een restzetel kreeg de 26ste zetel. Het restzetelsysteem bracht met zich mee dat de extra zetel uitsluitend kon gaan naar een partij die in juni 2009 al minimaal één zetel kreeg: géén restzetels werden toegewezen aan lijsten die de kiesdeler niet hadden gehaald. Het wetsvoorstel dat dit regelt werd in juni 2010 door het parlement aangenomen. Als gevolg daarvan is de 26ste zetel naar de PVV gegaan. De PvdD zou de zetel hebben gekregen als alle partijen – ook de partijen die géén zetel hadden behaald – zouden hebben mogen meedoen en het restzetelsysteem zou hebben gegolden. Overigens: de daadwerkelijke bezetting van de zetel wacht nog op een verdere wijziging van het Verdrag in de vorm van een tijdelijk protocol.

Zie voor de discussie tussen Tweede-Kamerfracties over de verdeling: Bijlage 32.123, VII, Handelingen Tweede Kamer, 2009-2010, Begroting BZK, nr. 53 verslag van een algemeen overleg.

Zie voor het wetsvoorstel:

Bijlage 32.226, Handelingen Tweede Kamer, 2009-2010, nrs. 1 e.v. Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement.

2 Na de Brexit werden 27 Britse zetels verdeeld over de lidstaten. Nederland kreeg er daarvan 3. De overige 46 Britse zetels werden gereserveerd voor eventuele nieuwe lidstaten, vandaar de daling van het totaal aantal zetels van 751 naar 705.

Scroll naar boven