Inhoud

Kabinet Van Zuylen Van Nijevelt-Heemskerk Azn

beëdigd:

1-6-1866

ontslag aangeboden:

28-4-1868

Reden ontslag: nadat de begroting van Buitenlandse Zaken voor de eerste maal door de Tweede Kamer was verworpen, maakte de Koning gebruik van zijn ontbindingsrecht. Toen de Kamer in vrijwel gelijke samenstelling terugkwam, verwierp de Kamer ten tweede male dezelfde begroting. Het ministerie vroeg ontslag. Zonder aarzeling gaf de Koning een opdracht tot een nieuwe kabinetsformatie.

afgetreden:

4-6-1868

zittingsduur kabinet:

734 dagen

Ministers

BtZ

Mr. J. P. J. A. graaf van Zuylen van Nijevelt

J

Mr. E. J. H. Borret (1-6-1866 – 10-11-1867) Reden ontslag: Overleden.

Mr. J. Heemskerk Azn. (t.w.) (10-11-1867 – 4-1-1868)

Mr. W. Wintgens (4-1-1868 – 4-6-1868)

BnZ

Mr. J. Heemskerk Azn. (zie J)

M

G. C. C. Pels Rijcken

F

Mr. R. J. graaf Schimmelpenninek van Nijenhuis

O

J. A. van den Bosch

K

Mr. P. Mijer (30-5-1866 – 15-9-1866) Reden ontslag: benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indié.

N. Trakranen (15-9-1866 – 20-7-1867) Reden ontslag: aanneming van een amendement op het wetsontwerp regelende de uitgifte in erfpacht van gronden in Nederlands-Indië.

J. J. Hasselman (20-7-1867 – 4-6-1868)

HE

Mr. C. Th. baron van Lynden van Sandenburg (I5-1-1868 – 4-6-1868)

RKE

Mr. A. F. X. Luijben (15-1-1868 – 4-6-1869)

Scroll naar top