Inhoud

Websites

Sinds enkele jaren verzorgen alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen een zogeheten site op het internet. Via deze websites is veel actuele informatie over de organisatie, activiteiten en publicaties van partijen te vinden. Vaak ook zijn recent verschenen brochures, nota’s en rapporten integraal op deze digitale adressen te vinden. Op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen in Groningen zijn verwijzingen (links) naar de meest actuele (gewone en digitale) adressen van partijen te vinden:

www.ub.rug.nl/dnpp

Over de websites van partijen zie: G. Voerman en J.D. de Graaf, „De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998”, in: Jaarboek 1997 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1998, pp. 238-269.

Scroll naar top