Inhoud

Bijlage 4: Organisatiestructuur departementen in 1860 en in 1970

In deze bijlage zijn 23 organisatieschema’s opgenomen van de departementen zoals deze in 1860 en in 1970 bestonden. Van Buitenlandse Zaken is de structuur van 1876 gegeven, aangezien daarvoor geen afdelingen bestonden op dit departement. Van enkele departementen is de organisatiestructuur opgenomen zoals die in het jaar van oprichting was: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ( 1918) ; Waterstaat, Handel en Nijverheid (1877); Landbouw, Nijverheid en Handel (1905); en Arbeid ( 1918). Voor 1860 en voor de departementen in het jaar van oprichting is de CAS-publikatie gebruikt. Voor 1970 zijn de organisatieschema’ s uit de Staatsalmanak als uitgangspunt genomen, waarbij uitsluitend de eenheden van de zogeheten ministeriële secretarie zijn weergegeven.

Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de aanduidingen van organisatie-eenheden als volgt afgekort:

DG

 • =  directoraat-generaal

D

 • =  directie

H

 • =  hoofdafdeling

B

 • =  bureau

Sb

 • =  staf Bureau

Sa

 • = stafafdeling

A

 • = afdeling

Di

 • = dienst

SG

 • = secretaris generaal

plv.

 • = plaatsvervangend

ass.

 • = assistent

CD

 • = centrale directie

CA

 • = centrale afdeling

Scroll naar boven