Inhoud

Van sectoraal naar integraal waterbeheer

In deze paragraaf wordt een chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsnota’s en rapporten alsmede enkele maatschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen die de aanzet vormden voor het huidige integraal waterbeheer.

Scroll naar top