Inhoud

Ontwikkelingssamenwerking

De regering heeft de laatste jaren twee nota’s uitgebracht die nog steeds van groot belang zijn voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid:

  • Bijlage 23.408, 1-2, Een wereld in geschil. De grenzen van de ontwikkelingssamenwerking verkend, Handelingen Tweede Kamer, 21 september 1993
  • Bijlage 21.813, 1-2, Een wereld van verschil. Nieuwe kaders voor ontwikkelingssamenwerking in de jaren negentig, Handelingen Tweede Kamer, 20 september 1990.

Zie verder over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid:

  • K. Lieten, F. van der Velden (red.), Grenzen aan de hulp. Beleid en effecten van ontwikkelingssamenwerking, Amsterdam, 1997
  • M. Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990, ’s-Gravenhage, 1994.

De Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft sinds januari 1986 een maandblad over ontwikkelingssamenwerking uit onder de titel Internationale Samenwerking. Dit is een voortzetting van de twee vroegere tijdschriften Aspecten en Internationale Samenwerking.

Jaarverslagen van het Nederlands ontwikkelingsbeleid zijn verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking.

De Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingsvraagstukken heeft 33 jaar bestaan en is in 1997 opgeheven, de 111 adviezen en diverse briefadviezen zijn nog verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De stichting Derde-Wereldpublikaties geeft vijf maal per jaar het tijdschrift Derde Wereld uit.

Om de Nederlandse inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp te vergelijken met andere rijke landen zijn de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) relevant; zie: Development Cooperation. Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee, Parijs, OESO, jaarlijks.

Scroll naar top