Kabinet Zijlstra

beëdigd

22-11-1966

ontslag aangeboden

15- 2-1967

reden aftreden

Ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.

afgetreden:

5-4-1967

zittingsduur kabinet:

134 dagen

Formatie

17-10-1966:

Drs. W.K N. Schmelzer

formateur

KVP

4-11-1966:

Dr. L.J.M. Beel

informateur

KVP

16-11-1966:

Dr. J. Zijlstra

formateur

ARP

duur formatie:

38 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

5 ARP, 8 KVP

staatssecretarissen:

2 ARP, 4 KVP, 2 partijloos

Ministers

MP

Dr. J. Zijlstra

ARP

1e Vice-MP

Dr. J.E. de Quay

KVP

2e Vice-MP

Mr. B.W. Biesheuvel*

ARP

AZ

Dr. J. Zijlstra (zie MP)

ARP

BtZ

Mr. J.M.A.H. Luns

KVP

J

Mr. A.A.M. Struycken

KVP

BnZ

Mr. P.J. Verdam

ARP

On

Dr. I.A, Diepenhorst

ARP

F

Dr. J. Zijlstra (zie MP)

ARP

D

P.J.S. de Jong

KVP

VRO

Ir. H.B.J. Witte

KVP

VW

Dr. J.E. de Quay (zie Vice-MP)

KVP

EcZ

Drs. J.A. Bakker

ARP

LV

Mr. B.W. Biesheuvel (zie Vice-MP)

ARP

SZV

Dr. G.M.J. Veldkamp

KVP

CRM

mevr. Dr. M.A.M. Klompé

KVP

ZP

Mr. Th.H. Bot (hulp ontwikkelingslanden)

KVP

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. L. de Block

KVP

On

Mr. J.H. Grosheide

ARP

D

A. van Es (marine)

ARP

D

G.H.J.M. Peijnenburg (landmacht)

partijloos

D

H. Schaper (luchtmacht)

partijloos

VW

Mr. L. de Block (zie BtZ) (26-11-1966 – 5-4-1967)

KVP

EcZ

Drs. L.J.M. van Son (26-11-1966 – 5-4-1967)

KVP

SZV

Dr. A.J.H. Bartels

KVP

SZV

Dr. J.F.G.M. de Meijer

KVP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 63 (42%).

Scroll naar boven