Inhoud

Vrij Evangelische Gemeenten

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, opgericht in 1881, heeft de 19de-eeuwse opwekkingen als Réveil en de Afscheiding als achtergronden, versterkt door evangelische bewegingen in de 20ste eeuw. Zij telt thans (1-1-2001) 37 aangesloten gemeenten met 43 voorgangers, 6064 belijdende leden en ongeveer 3000 gedoopte kinderen. De Vrije Evangelische Gemeenten zijn congregationalistisch en presbyteriaal. De afzonderlijke gemeenten (die uiteenlopende historische achtergronden hebben) zijn onafhankelijk. Toetreding geschiedt door persoonlijke geloofsbelijdenis. De Vrij-Evangelischen hanteren traditioneel de kinder-doop, maar sommigen prefereren de grootdoop.

De Bond is geen lid van de Wereldraad van Kerken en waarnemer bij de Raad van Kerken in Nederland.

Adres: Bondsbureau, President Kennedylaan 311, 6883 AK Velp.

Opleiding: Seminarie (in samenwerking met de universiteit Utrecht). Transitorium II, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht.

Informatie: Jaargids van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Periodiek: Ons Orgaan.

Literatuur: M. Nijkamp e.a., Ten antwoord op een stem. Bijdragen bij het 100-jarig bestaan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in. Nederland, Kampen, 1981.

Scroll naar top