Inhoud

26 september: vragen D66 over betaling speciaal pleitbezorger VN Máxima

Sneller (D66) stelde op 26 september 2019 schriftelijke vragen aan de minister-president over het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties. Het zou, volgens de NOS, hierbij gaan om een bedrag van jaarlijks €150.000 ten laste van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Sneller wil weten of het nog steeds klopt dat alle kosten vallen onder de begroting van de Koning (uitgezonderd de paleizen, buitenlandse staatbezoeken en kroondomeinen (en uiteraard de beveiligingskosten).

Zie: Overheid.nl

Zie: Kosten Koninklijk Huis

Scroll naar top