Inhoud

12 juli: Wetsvoorstel maakt vervanging zwangere volksvertegenwoordiger hele zittingsperiode mogelijk

De ministerraad stemde er op 12 juli 2019 mee in om de vervanging van een zwangere volksvertegenwoordiger de hele zittingsperiode mogelijk te maken. Een wetsvoorstel van die strekking gaat nu voor advies naar de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reden voor het wetsvoorstel: in geval van ziekte, zwangerschap en bevalling kan een volksvertegenwoordiger op dit moment tijdelijk ontslag nemen gedurende een periode van 16 weken tijdens de zittingsperiode. En wordt dan vervangen. Maar deze tijdelijke vervanging kan niet plaatsvinden in de laatste 16 weken van een zittingstermijn. De reden voor deze beperking was dat de vervangingstermijn niet kan worden volgemaakt. Een kortere vervangingsduur dan 16 weken zou ook niet aantrekkelijk zijn voor een vervanger. Maar in de praktijk blijkt dat de afwezigheid van een volksvertegenwoordiger in de laatste periode bij stemmingen en debatten extra wordt gevoeld, als ook bij de voorbereiding op de aanstaande verkiezingen.

De aanpassing van de regeling gaat gelden voor alle volksvertegenwoordigers (Eerste en Tweede Kamerleden, statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen) die tijdelijk worden vervangen vanwege zwangerschap, bevalling of ziekte.

Zie: Rijksoverheid.nl.

Scroll naar top