18 juni: voorzitters commissies Eerste Kamer benoemd

De voorzitters van de vaste Eerste Kamercommissies zijn op 18 juni benoemd.

Zie voor de namen van de voorzitters: Eerste Kamer.nl

Zie voor de commissies met de namen van de voorzitter, de vice-voorzitter en de griffier van de betreffende commissie: Eerste Kamer.nl

Scroll naar boven