Inhoud

19 augustus: Ollongren beantwoordt PVV-vragen over ingezetenschapseis wethouders

Op 19 augustus 2019 beantwoordde minister Ollongren schriftelijke vragen van Van Hattem (PVV)over een brief die Ollongren aan de gemeenten stuurde over de verwerping door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden. Aan het slot van de brief stelt de Minister: “Ik zal blijven streven naar meer ruimte voor lokaal maatwerk en daartoe met VNG en IPO overleg voeren, waarbij ik goede nota neem van de overwegingen van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen.”
Van Hattem (PVV) wil onder andere weten wat de minister hiermee concreet bedoelt en hoe zich dit verhoudt tot de de bedoeling van de wetgever. Ollongren antwoordt daarop dat er tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ook andere varianten dan de variant van het wetsvoorstel werden gesuggereerd. De brief is niet met de Eerste Kamer gedeeld omdat dat niet gebruikelijk is. Ollongren vond dat ook niet nodig.
Zie: Overheid.nl

Zie in het Compendium:  Dualisering en ingezetenschap.

Scroll naar top