Inhoud

20 december: D66 en ChristenUnie: nieuw profiel burgemeester bij herbenoeming

Den Boer (D66) en Van der Graaf (ChristenUnie) stelden schriftelijke vragen aan de minister van BZK over de herbenoeming van burgemeesters. Omdat een gemeente in zes jaar (de zittingstermijn van een burgemeester) ingrijpend kan veranderen vinden de vragenstellers dat het wenselijk zou kunnen zijn om, alvorens een herbenoemingsprocedure te starten, de gemeenteraad een nieuw profiel op te laten stellen voor de functie van Burgemeester. Zij willen dat de gemeentewet daarop wordt aangepast. Tenslotte willen zij weten hoe de minister staat tegenover het onderzoeken van de lengte van de termijn van de burgemeester bij een herbenoeming.
Vragen: Overheid.nl

 

Scroll naar top