22 augustus: Telegraafonderzoek illegale giften aan politieke partijen

In juli 2019 stelde Van Raak (SP) schriftelijke vragen aan minister Ollongren (BZK) over een onderzoek van de Telegraaf naar de bereidheid van politieke partijen om een anonieme gift vanaf 15.000 euro te ontvangen. Een aantal politieke partijen was bereid om de grenzen van de in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) geschetste kaders op te zoeken, of hier in een enkel geval zelfs overheen te gaan. Ollongren antwoordde dat er geen daadwerkelijke transactie heeft plaatsgevonden en er dus geen sprake van overtreding van de Wfpp is. Wel gaat zij o.a. praten met politieke partijen hierover.

Zie: Overheid.nl

 

Scroll naar boven