27 september: Wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag naar Raad van State

De ministerraad heeft op 27 september 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Hoofdpunten uit het voorstel:

  • Er wordt in alle gemeenten een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld om de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast te stellen. Het GSB wordt door het college van burgemeester en wethouders ingesteld. Het college kan de stemmen op twee manieren laten tellen:
    1. de stembureaus tellen op de avond van de stemming alle stemmen. Het GSB controleert de volgende dag, in het openbaar en op een centrale locatie, de processen-verbaal van alle stembureaus, en telt de stemmen opnieuw als er bij een stembureau fouten zijn gemaakt.
    2. de stembureaus tellen op de avond van de stemming alleen op lijstniveau en het GSB telt de volgende dag in het openbaar en op een centrale locatie alle stemmen, ook op kandidaatsniveau.
  • Het centraal stembureau, dat verantwoordelijk is voor vaststelling van de uitslag, krijgt nieuwe controletaken en kan bepalen dat het GSB opnieuw in openbare zitting bijeen moet komen om alsnog eventuele resterende fouten te corrigeren.
  • Om de mogelijke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is het niet langer mogelijk om als verkiezingskandidaat lid te zijn van een stembureau dat actief is bij die verkiezing. Dit geldt ook voor zittende gekozen leden.
  • Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State gezonden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zie: Rijksoverheid.nl.

Scroll naar boven