29 januari: Wetsvoorstel vervanging zwangere volksvertegenwoordiger gedurende hele zittingsperiode aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 28 januari 2020 het wetsvoorstel dat vervanging van een zwangere volksvertegenwoordiger de hele zittingsperiode mogelijk maakt als hamerstuk aangenomen.

Reden voor het wetsvoorstel: in geval van ziekte, zwangerschap en bevalling kan een volksvertegenwoordiger op dit moment tijdelijk ontslag nemen gedurende een periode van 16 weken tijdens de zittingsperiode. En wordt dan vervangen. Maar deze tijdelijke vervanging kan niet plaatsvinden in de laatste 16 weken van een zittingstermijn. De reden voor deze beperking was dat de vervangingstermijn niet kan worden volgemaakt. Een kortere vervangingsduur dan 16 weken zou ook niet aantrekkelijk zijn voor een vervanger. Maar in de praktijk blijkt dat de afwezigheid van een volksvertegenwoordiger in de laatste periode bij stemmingen en debatten extra wordt gevoeld, als ook bij de voorbereiding op de aanstaande verkiezingen.

De aanpassing van de regeling geldt voor alle volksvertegenwoordigers (Eerste en Tweede Kamerleden, statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen) die tijdelijk worden vervangen vanwege zwangerschap, bevalling of ziekte.

Zie: Overheid.nl

Scroll naar boven