Inhoud

25 februari 2019: antwoord op Kamervragen: ontduikt Koningin Maxima Argentijnse belasting?

Kuiken (PvdA) en Sneller (D66) stelden op 31 januari 2019 schriftelijke vragen aan de minister-president over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken. Zij willen weten of het waar is dat koningin Maxima, door in Argentinië niet de juiste waarde van bezittingen in onroerend goed op te geven, daar minder belasting heeft betaald dan zij had moeten doen? En: “Deelt u de mening dat leden van het koninklijk huis een voorbeeldfunctie hebben? Zo ja, acht u in dit geval dat het desbetreffende lid een verkeerd voorbeeld heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?”. Op 25 februari 2019 antwoordde minister-president Rutte investeringen in onroerend goed in het buitenland behoren tot de persoonlijke levenssfeer en dat berichtgeving hierover daaraan op zichzelf niet afdoet. Verder wordt het openbaar belang hier niet geraakt.  Zie voor de beantwoording: Rijksoverheid.nl
Minister-president Rutte verwijst in zijn antwoord naar de voorlichting van de Raad van State over de artikelen 10 en 41 van de Grondwet die de persoonlijke levenssfeer van leden van het koninklijk huis beschermen. Zie daarvoor Overheid.nl.

Scroll naar boven