Inhoud

25 januari 2019: strenge regels buitenlandse giften aan politieke partijen

Minister Ollongren zond de kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen naar de Kamer.

Belangrijkste punten daaruit:

  • Giften vanuit landen buiten de EU worden verboden en alle giften uit EU-lidstaten niet zijnde Nederland worden openbaar
  • De subsidie van de overheid wordt gekoppeld aan het aantal zetels dat een partij bij de verkiezingen heeft gewonnen en niet aan het actuele zeteltal. Na een verkiezing wordt de subsidie in een jaar tijd in vier stappen van 25% aangepast.
  • De regels voor giften van rechtspersonen worden aangescherpt. Giften aan neveninstellingen worden ook voorafgaand aan een verkiezing openbaar.
  • ProDemos heeft op verzoek van het kabinet een Contactpunt Lokale Partijen ingesteld, dat de bestuursleden en de leden van lokale partijen gaat ondersteunen.

Zie: Bijlage 32.752 Wet financiering politieke partijen, nr. 54. 

Scroll naar top