22 februari 2019: Eerste Kamer ook verkiezen door Nederlanders in het buitenland

In februari 2019 stuurde minister Ollongren van BZK een brief naar de Kamer waarin staat dat zij Nederlanders die in het buitenland wonen invloed wil geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Die hebben zij nu namelijk niet. Zij kunnen nu alleen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van de leden van het Europees Parlement.

De minister van BZK schetst drie opties om Nederlanders in het buitenland invloed te geven op de  samenstelling van de Senaat:

  • rechtstreekse verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
  • het uitbreiden van het kiesrecht voor provinciale staten tot Nederlanders die in het buitenland wonen
  • de instelling van een kiescollege voor de Nederlanders die in het buitenland wonen. Deze optie heeft haar voorkeur.

Zie verder: Rijksoverheid.nl

Scroll naar boven