Inhoud

4 juli: PVV-vragen over brief minister over ingezetenschap wethouders

Op 2 juli 2019 stelde Van Hattem (PVV) schriftelijke vragen aan minister Ollongren (BZK) over een brief die zij aan de gemeenten stuurde over de verwerping door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden. Aan het slot van de brief stelt de Minister: “Ik zal blijven streven naar meer ruimte voor lokaal maatwerk en daartoe met VNG en IPO overleg voeren, waarbij ik goede nota neem van de overwegingen van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen.”
Van Hattem (PVV) wil onder andere weten wat de minister hiermee concreet bedoelt en hoe zich dit verhoudt tot de de bedoeling van de wetgever. Ook wil hij weten waarom deze reactie niet met de Eerste Kamer is gedeeld na het verwerpen van het wetsvoorstel. Zie: Overheid.nl.

Zie in het Compendium:  Dualisering en ingezetenschap.

Scroll naar top