Algemeen

Een goed overzicht van het Nederlandse buitenlandse beleid alsmede een uitgebreide literatuuropgave zijn te vinden in de Engelstalige jubileumuitgave van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken: J.H. Leurdijk (red.) The Foreign Policy of the Netherlands, Alphen aan den Rijn, 1978. Hierin is opgenomen een verkorte versie van de Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek 1945-1975 van de hand van V.S.E. Falger, met literatuuropgave per onderwerp.

Verder geven goede overzichten:

 • J. Pekelder, R. Raben en M. Segers (red.), De wereld volgens Nederland : Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief, Amsterdam, Boom (over vier eeuwen Nederlandse buitenlandse politiek)
 • D.A. Hellema, M. Segers en J. Rood (red.), Bezinning op het buitenland : het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld, Den Haag, 2011
 • D.A. Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland. De Nederlandse rol in de wereldpolitiek, Utrecht, 2006 (derde druk, geheel geactualiseerd)
 • B.G.J. de Graaff en D.A. Hellema, De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Amsterdam, 2003
 • Ph. Everts (red.), Dilemma’s in de buitenlandse politiek van Nederland, Leiden, 1996
 • J. Reef, Die Niederlande im internationalen System. Fallstudien zum Einfluss eines Kleinstaates, München, 1995
 • N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid in historisch perspectief, Haarlem, 1991
 • Ph. Everts en G. Walraven (red.), The Politics of Persuasion. Implementation of Foreign Policy by the Netherlands, Aldershot, 1989
 • B.R. Bot, H.A. Schaper, K. Koch e.a., Lijn in de buitenlandse politiek van Nederland, ’s-Gravenhage, 1984 (Clingendael reeks, deel 5)
 • S. Rozemond (red.), Het woord is aan Nederland. Thema’s van buitenlands beleid in de jaren 1966-1983, ’s-Gravenhage, 1983 (Clingendael reeks, deel 1)
 • J.J.C. Voorhoeve, Peace, Profits and Principles. A Study of Dutch Foreign Policy, ’s-Gravenhage, 1979
 • J.J.C. Voorhoeve, Internationale macht en interne autonomie. Een verkenning van de Nederlandse situatie, ’s-Gravenhage, 1978
 • L.G.M. Jacquet (red.) European and Atlantic Co-operation. The Dutch Attitude, ’s-Gravenhage, 1971 (oorspronkelijk gepubliceerd als themanummer van de Internationale Spectator, 19(1965), pp. 433-692. 

Speciaal voor de Open Universiteit is geschreven: J.A.M. Baak, L.J. Bal, J.J.C. Voorhoeve (samenst.), Nederlands buitenlands beleid, Heerlen, 1994, 3 delen.

Een belangrijke regeringsnotitie over het buitenlands beleid is: Bijlage 24.337, 1-2: Herijking van het buitenlands beleid, Handelingen Tweede Kamer, september 1995.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanaf 1949-1950 jaarlijks het Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (voortzetting van het Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken) verzorgd. Het laatste jaarboek is verschenen over 1988-1989.

Vanaf 1994 verschijnt jaarlijks bij de SDU, ’s-Gravenhage: Buitenlandse zaken. Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek, onder redactie van D.A. Hellema, C. Wiebes en B. Zeeman.

In 1997 is een nieuwe commissie ingesteld ter vervanging van de Adviesraad Vrede en Veiligheid, de Adviescommissie Mensenrechten en Buitenlands Beleid en de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingsvraagstukken. Deze nieuwe Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft in oktober 1997 het eerste advies Europa inclusief gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels.

Voor de geschiedenis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zie:

 • R.E. van Dithuyzer, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan (red.), Twee Honderd Jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1988
 • E. Denig en C.D. Poldervaart; C. van Wermeskerken, Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ’s-Gravenhage, 1985
 • Organisatie en reorganisatie van het departement van buitenlandse zaken, ’s-Gravenhage, 1950. 

Zie over diplomaten, ambtenaren en ministers:

 • D. Hellema, B. Zeeman en B. van der Zwan, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw, Den Haag, 1999 (Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, nr.5)
 • B. van der Zwan, B. de Graaff en D. Hellema (reds.), In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw, Amsterdam, 2008. 

De Internationale Spectator, een maandelijkse publikatie van Uitgeverij Van Gorcum namens het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen „Clingendael” publiceert regelmatig artikelen over Nederlandse buitenlandse politiek.

Clingendael geeft een aantal literatuurlijsten over Nederlandse buitenlandse politiek en een aantal andere onderwerpen uit, zoals over Europese Integratie, de Verenigde Naties, Oost- en Midden-Europa, de Verenigde Staten, etc.

Naast de reeds genoemde Internationale Spectator zijn met name de volgende tijdschriften van belang:

 • Jason Magazine, 6x per jaar, uitgegeven door de gelijknamige stichting, gevestigd te ’s-Gravenhage\
 • Transaktie, uitgegeven door het Instituut voor Internationale Studiën te Leiden, vanaf 1971 (4x per jaar), een voortzetting van Nieuwe literatuur over oorlog en vrede, 1946-1971.
Scroll naar boven