Functioneren

In een beperkt aantal publikaties komt het mogelijk verschillend functioneren van vrouwen en mannen in vertegenwoordigende functies aan de orde. Zowel in de eerdere als in de latere studies is met name het functioneren van vrouwelijke vertegenwoordigers op provinciaal en lokaal niveau onderzocht. Verder zijn er publikaties over afzonderlijke Kamerleden, waarbij hun functioneren belicht wordt. Voor (kranten)artikelen over afzonderlijke Kamerleden, kan men zich tot de Rijksvoorlichtingsdienst wenden. Zie hoofdstuk A0200. Raadpleeg ook Lover en het IIAV, bij trefwoorden „politici” en „politiek”.

Over het functioneren van vrouwelijke Kamerleden zie onder andere:

 • W. Bos, „Kletsen als een man, dat werkt: de politieke tactieken van vijf Tweede-Kamervrouwen”, in: Avanta Magazine, jrg.13, nr. 3, p. 18-24, 1998
 • J. de Jong, De gevolgen van meer vrouwen in de politiek. Een literatuuronderzoek en een beperkt empirisch onderzoek naar de gevolgen van de komst van meer vrouwen in de politieke organen, Doctoraalscriptie Politicologie, KUN, 1998
 • H. d’Ancona, „Bij belangrijke mededelingen leunen mannen achterover en gaan fluisteren: politieke diva’s rekenen af met de haantjescultuur in Brussel”, in: Opzij, 25, 1997, 12, pp. 52-58
 • A. Feiter, „Ik denk dat ik mijn vrouwelijke achterban soms verdriet heb gedaan”: Kamerlidmaatschap leidt vaak tot slapeloze nachten’’, in: Opzij, 25 (1997), 7/8, pp. 64-67
 • E. Brandt en M. de Rijk, „Wij worden heel groot”, in: De Groene Amsterdammer, 120, 1996, 39, pp. 6-9
 • I. van den Heuvel, „Politieke cultuur: uitdaging of obstakel? Over de stijl, de omgangsnormen en de sfeer in de politiek”, in: M.de Wit (red.) Politieke Vernieuwing en sekse, IPP, Amsterdam, 1995, p. 118-153
 • F. Baltesen en P. Bax, „De vrouwen van Kok: de betekenis van een recordaantal vrouwen in het kabinet”, in: HP/De Tijd, jrg.16, nr. 80, p. 12-15, 1994
 • N. van Dam en M. Leijenaar, „Feminisering van de macht. De invloed van vrouwelijke politici op politieke besluitvorming”, pp. 52-65
 • J. Oldersma, „Mevrouw en andere heren”. Interview met mevrouw Vos-van Gortel en mevrouw Beckers de Bruijn, pp. 66-81
 • L. van Zoonen, „De bruiden van Wim Kok. Ministers in de pers”, pp. 13-34
 • C. Duyvis en A. Vermeiden (red.) Vrouwelijke politici in de media. Leiden, Stichting Burgerschapskunde, pp. 144, 1993
 • M.H. Leijenaar, Onderzoek naar politiek gedrag van vrouwen, in: Acta Politica, 25 (1990), pp. 303-324
 • M.H. Leijenaar, De geschade heerlijkheid. Politiek gedrag van mannen en vrouwen in Nederland, 1918-1988, ’s-Gravenhage, 1989, hoofdstuk 6: „Sexe en parlementair gedrag”, pp. 155-182 en bijlage 6, pp. 259-262
 • A. Bleich en M. van Weezel, De dappere guerilla van „Jelskeline” tegen de kamerheren (interview met Eveline Herfkens, Jeltje van Nieuwenhoven en Elske ter Veld), in: Kultuur van de politiek, deel drie in de serie „Heimwee naar de toekomst”, Amsterdam, 1985, pp. 22-30
 • A. Groen (samenstelling en redactie), Vrouwen en het Binnenhof, ’s-Gravenhage, 1985
 • M. H. Leijenaar en P. van Schaveren, Verandering van een mannencultuur, in: Ambtelijke cultuur en verandering van het openbaar bestuur, vanaf 1978, in: Geschriften van de vereniging voor bestuurskunde 9, 1985, pp. 159-179
 • U. den Tex, De vrouwen van de Tweede Kamer, in: Vrij Nederland, Bijlage, 18 april, 1981
 • J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek. Van emancipatie tot actief burgerschap, 1952, hoofdstuk 14: De vrouw in de vertegenwoordigende lichamen, pp. 208-213
 • H.E. Wessels, De rol van de vrouw in het Nederlandse parlement, Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden, Leiden, z.j.

Over het functioneren van raadsleden en statenleden, zie onder andere:

 • J. Schoenmaker, Vrouwen in de Haagse gemeenteraad 1919-1940: moeder of mannetjesputter? Afstudeerscriptie maatschappijgeschiedenis Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1993
 • M. Goudt (red.), In de gemeenteraad. Gesprekken met de eerste zwarte en migranten raadsvrouwen in Nederland, Leiden, 1989
 • C.W. Efting Dijkstra-de Vries, Participatie van vrouwen in de gemeenteraad vanuit geografisch perspectief, doctoraalscriptie Rijks Universiteit Utrecht, Utrecht, 1984
 • M.H. Leijenaar e.a., De helft als minderheid. Verslag van een onderzoek naar vrouwen in politieke functies, ’s-Gravenhage, 1983, hoofdstuk 7: De politicus en het functioneren als bestuurder, pp. 97-130
 • L. Janssen en M.H. Leijenaar, Vrouwen in de lokale politiek. Een onderzoek naar het functioneren van vrouwelijke raadsleden in Nederland., Subfaculteit der Algemene en Sociale en Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1981
 • C. Pothuis-Smit (red.), Wat deden vrouwen met haar kiesrecht? Het Algemeen Vrouwenkiesrecht in de Praktijk, Arnhem, 1946.

Een aantal vrouwelijke politici hebben hun bevindingen als vrouw in een politieke functie gepubliceerd. Zie:

 • M. van Zuijlen, Retour Nijmegen-Den Haag. Dagboek van een politica, Amsterdam, Prometheus, 2000
 • W. Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister, Breda, Uitgeveriji De Geus, 1999
 • L. van Balen en S. de Jong, Te veel vrouw: de politieke carrière van een moeder. Amsterdam, Uitgeverij Jan Mets, 1997.
Scroll naar boven