Inhoud

Geografische herkomst kiezers

Niet alle partijen zijn in alle provincies even sterk.

De „opbouw” van het kiezerskorps van elke partij verschilt daarom van dat van andere partijen. Deze verschillen zijn voor de tweede-kamerverkiezingen van 2002 weergegeven met behulp van een staafdiagram. Daartoe zijn de uitslagen per partij voor verschillende groepen provincies (respectievelijk het Noorden, het Midden, Noord- en Zuid-Holland en het Zuiden) samengeteld, en is berekend welk percentage stemmen elke provinciegroep in 2002 bijdroeg in het totaalresultaat voor deze partij. Zie: figuur 22. Procentuele verdeling uitgebrachte stemmen per partij naar provinciegroep bij tweede-kamerverkiezing 2003.

Scroll naar top