19 september: GroenLinks trekt initiatiefwetsvoorstel constitutionele toetsing in

In juni 2017 stuurde minister Plasterk (BZK) een brief naar de Kamer waarin hij stelt dat zelfs bij een royale uitleg van artikel 137 van de Grondwet het wetsvoorstel-Van Tongeren (voorheen: Halsema) tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen in de Grondwet, niet meer voldoet aan de procedurele eisen van dat artikel en om die reden niet meer ter tafel ligt en in ieder geval niet meer kan worden aangenomen. De Tweede Kamer heeft hierover voorlichting aan de Raad van State gevraagd. Zie: Bijlage 32.334 Handelingen Tweede Kamer, dossier. Op 18 september 2018 werd het voorstel ingetrokken: de Raad van State concludeerde dat het wetsvoorstel was komen te vervallen én de Staatscommissie Parlementair Stelsel stelt in een tussenrapport een vorm van constitutionele toetsing voor. Reden voor GroenLinks om het voorstel in te trekken.  Zie: grondwetswijzigingen in parlementaire behandeling.

Scroll naar boven