Inhoud

9 april 2019: Initiatief Van der Staaij (SGP) voor 2/3 meerderheid voor goedkeuring EU-verdragen verworpen

Een initiatief-wetsvoorstel van Van der Staaij (SGP) (en van Herben (LPF) die in 2006 niet werd herkozen) om de Grondwet in die zin te wijzigen dat voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal vereist is werd op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen met de stemmen van SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SP en PVV vóór. Tegen stemden: VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en OSF.

Op 22 september 2015 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Op 24 januari 2017 werd de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aangehouden. Een motie van Duthler (VVD) werd aangenomen om het onderwerp van het wetsvoorstel eerst voor te leggen aan de Staatscommissie bezinning parlementair stelsel. De fracties van VVD, CDA, PvdA, GL en OSF (samen 38 zetels) steunden de motie, de fracties van PVV, D66, SP, CU, SGP, PvdD en 50Plus (samen 37 zetels) stemden tegen.

Zie: Bijlage 30.874, Handelingen Tweede Kamer, 2006-2007.

Scroll naar top