Inhoud

29 juli: Otten (Eerste Kamerlid Forum voor Democratie) uit de partij gezet

Mr. drs. H. Otten is op 29 juli uit zijn partij, Forum voor Democratie, gezet. Forum voor Democratie heeft hem gevraagd zijn Eerste-Kamerzetel ter beschikking te stellen van de partij, maar Otten zegt die zetel te zullen behouden. Hij wil een nieuwe partij oprichten. Forum voor Democratie spreekt van “onaanvaardbare financiële malversaties, eigenmachtig optreden zonder de vereiste zakelijke en professionele afstemming en het ontbreken van deugdelijke verantwoording voor geld van leden en van overheidsinstanties.”

Zie: overzicht afsplitsingen Eerste-Kamerfracties

Zie: overzicht fractievoorzitters Eerste Kamer sinds 1945.

 

Scroll naar top