Inhoud

14 oktober: Historisch overzicht aanschaf en onderhoud paleismeubilair naar de Kamer

Minister-president Rutte zond de Kamer een brief over aanschaf en onderhoud van paleismeubilair. Het gaat om een overzicht van de algemene ontwikkelingen ten aanzien van dit onderwerp in deze eeuw en beide vorige eeuwen, verschillende paleizen en uiteenlopende begrotingsinrichtingen alsmede de actuele situatie.

Zie: TweedeKamer.nl

Voorgeschiedenis:

Op 8 september 2019 berichtte NRC Handelsblad dat de Staat begin jaren tachtig de inventarissen van vier paleizen van het Koninklijk Huis gekocht heeft voor 20 miljoen gulden. De Staat zou nu dubbel betalen voor het onderhoud van de inboedel, namelijk via het Rijksvastgoedbedrijf, dat deel uit maakt van de begroting BZK, én via de begroting van de Koning.
Op 10 september 2019 stelde Sneller (D66) hierover mondelinge vragen aan minister-president Rutte. Hij wilde weten waarom het parlement daarover niet is geïnformeerd. En: waarom betaalt de Staat dubbel voor het onderhoud van de inventaris van koninklijke paleizen?

Volgens Rutte is er geen sprake van dubbele bekostiging. “Het gaat historisch ver terug en is juridisch complex,” aldus de premier. Hij stuurt binnenkort een brief aan de Kamer waarin hij de aankopen en de vergoedingen door de tijd heen op een rijtje zet.
Zie: TweedeKamer.nl.

Zie: Paleizen

Scroll naar top