14 oktober: Kosten pleitbezorger VN Máxima vallen onder begroting BHOS, niet die van de Koning

Minister Kaag beantwoordde schriftelijke vragen van Sneller (D66) over het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties. Deze kosten staan niet in de begroting van de Koning omdat er geen relatie is met het functioneren van het koningschap.

Bij de kosten die geen relatie hebben met het koningschap kan het gaan om

  • een subsidie waar men als persoon aanspraak op kan maken: bijvoorbeeld de subsidie voor het Kroondomein die via de begroting van LNV loopt en die de Koning ontvangt als vruchtgebruiker van het landgoed.
  • een doeluitgave van een ministerie voor een bepaalde activiteit. Dat is aan de orde bij de VN-activiteiten van Koningin Maxima. Binnen de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger ondersteund door het vergoeden van kosten ten behoeve van reis en verblijf, met inbegrip van transportkosten ter plaatse, voor Máxima en voor een medewerker van de Dienst Koninklijk Huis (DKH). Deze werkzaamheden staan op de begroting van BHOS omdat zij aansluiten bij Nederlandse beleidsdoelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Voor dergelijke uitgaven dragen de ministers van de onderscheiden beleidsterreinen ministeriële verantwoordelijkheid.

Kaag geeft verder toe dat in 2014 ten onrechte de indruk gewekt is dat onder de doeluitgaven alleen de subsidie voor het Kroondomein viel. Ook de kosten voor Máxima als pleitbezorger namens de VN vallen er dus onder.

Zie: Overheid.nl

Zie ook het eerdere nieuwsbericht.

Scroll naar boven