7 oktober: renovatie Binnenhof waarschijnlijk jaar uitgesteld

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurde op 7 oktober de Kamer een brief over de voortgang van de renovatie van het Binnenhof. Uit de brief:

“Het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing zomer 2020 niet kan garanderen. Dat brengt mij er toe dat ik overweeg om de start van de renovatie met een jaar uit te stellen tot zomer 2021. Ik heb opdracht gegeven om de komende dagen nog eenmaal met alle betrokkenen alle relevante informatie, waaronder de recente beleidslijn ten aanzien van de aanpak stikstofproblematiek door te rekenen, te wegen en finaal te beoordelen en ik zal de Kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren.”

De onzekerheden bestaan onder andere uit:

  • het tijdig realiseren van voorzieningen voor ICT en audiovisuele middelen in de tijdelijke huisvesting
  • de bouwmarkt is onveranderd krap waardoor levertijden van onderdelen lang zijn en de flexibiliteit op de markt beperkt is
  • de Tweede Kamer heroverweegt op dit moment het vigerende Programma van Eisen voor de beveiliging
  • het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel wordt met € 10 miljoen per jaar verhoogd, hetgeen zeer waarschijnlijk zal leiden tot extra eisen aan de huisvesting voor de Tweede Kamer
  • de stikstofproblematiek.

Zie: TweedeKamer.nl

Scroll naar boven