Inhoud

18 februari 2019: onderzoeken legitimiteit WGR naar de Kamer gezonden

In februari 2019 zond minister Ollongren twee verdiepende onderzoeken om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat om:

De minister betrekt de uitkomsten van deze rapporten bij de Agenda Ruimte in regels. Doel van de agenda: het mogelijk maken van meer maatwerk in de organieke wetgeving (Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen) daarbij inbegrepen de mogelijkheden voor experimenten in de organieke wetgeving.

Zie ook de paragraaf over intergemeentelijke samenwerking.

Scroll naar top