Inhoud

19 september: meer geld ondersteuning parlementariërs en hogere subsidie partijen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 19 september 2019 dienden Jetten (D66), Dijkhoff (VVD), Pieter Heerma (CDA), Segers (ChristenUnie), Kuzu (DENK), Krol (50PLUS), Thieme (PvdD), Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Van der Staaij (SGP) en Van Kooten-Arissen een motie in waarin zij de regering verzoeken in de begroting 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met €10 miljoen en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met €9 miljoen per jaar en daarna structureel met €5 miljoen te verhogen.
De motie werd aangenomen met de stemmen van PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Kooten-Arissen vóór.

Zie: Tweede Kamer

Scroll naar top