Inhoud

19 september: Parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties in de maak

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 19 september dienden Pieter Heerma (CDA), Segers (ChristenUnie), Jetten (D66), Dijkhoff (VVD), Marijnissen (SP), Thieme (PvdD), Krol (50PLUS), Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Baudet (FvD) en Van der Staaij (SPG) een motie in waarin zij het Presidium van de Kamer vragen een voorstel voor te bereiden voor een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd kan worden in het parlementair proces. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.
Zie: TweedeKamer.nl en Recht van Enquête.

Scroll naar top