Inhoud

18 februari 2019: VVD, CDA en PVV in Eerste Kamer kritisch over wethouders van buiten

De commissie BZK van de Eerste Kamer bracht een nader voorlopig verslag uit bij het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden. Alleen VVD, CDA en PVV deden hieraan mee. Deze partijen waren uiterst kritisch (zij bezetten op dit moment gezamenlijk 34 zetels).

Zie verder paragraaf Dualisering en ingezetenschap.

Scroll naar top